Chính Sách Lập Kế Hoạch

促进和推动金融市场及社区的发展与繁荣。

3 Danh Mục Chính Và 2 Chủ Đề Cốt Lõi

Thúc đẩy việc quản trị công ty xuất sắc được xem là chìa khóa để thành công trong kinh doanh

Bằng việc có một bộ cơ chế quản trị phi tập trung, cân bằng và giám sát rủi ro một cách hiệu quả là gốc rễ của sự phát triển bền vững. Cải thiện việc ra quyết định theo cơ chế quản trị sẽ giúp công ty thành công.

Tập trung vào sự đa dạng của các doanh nghiệp, môi trường làm việc và cộng đồng

Các doanh nghiệp, môi trường làm việc và cộng đồng gắn bó chặt chẽ với nhau. Một môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập sẽ thúc đẩy đổi mới kinh doanh, khơi dậy tiềm năng của nhân viên và đạt được sự phát triển bền vững lâu dài trong xã hội.

Toàn cầu hóa thúc đẩy sự phát triển khu vực một cách cân bằng

Chúng tôi tích cực thúc đẩy toàn cầu hóa, cung cấp nhiều cơ hội đầu tư hơn cho các quốc gia và khu vực khác nhau, thu hẹp sự khác biệt về việc phát triển khu vực toàn cầu và nhiều hơn thế nữa.

Tại Doo Prime, bạn có thể đầu tư vào Chứng khoán, Hợp đồng tương lai, Ngoại hối, Kim loại quý, Hàng hóa và Chỉ số Chứng khoán chỉ với một tài khoản tích hợp. Thỏa sức giao dịch với hơn 10.000 sản phẩm tài chính ngay lập tức, dễ dàng tiếp cận đến 6 thị trường lớn và nắm bắt mọi cơ hội toàn cầu.

Khách Hàng Toàn Cầu

90,000+

Sản Phẩm Giao Dịch

10,000+