Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
27
28
1
2
4
5
6
9
11
12
13
14
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
31
1
2
  • Ngày Phát Hành
  • Delivery
  • kỳ nghỉ giao dịch
kỳ nghỉ giao dịch
Ngày Lễ hội Sản phẩm bị ảnh hưởng
2023.03.21 Vernal Equinox Day N225,N225M
2023.03.21 Vernal Equinox Day N225,N225M
Ngày Đáo Hạn Hợp Đồng Tương Lai
Ngày Đáo HạnNgày Phát Hành
Ngày Giao Dịch Cuối Mã Sản Phẩm Thời Hạn Hợp Đồng
2023-03-07 07:10:00 GMT+2 N225_2303
Japan Nikkei 225 Index Spot CFD
Mar 2023
2023-03-07 07:10:00 GMT+2 N225M_2303
Nikkei 225 Mini Futures CFD
Mar 2023
2023-03-07 07:10:00 GMT+2 N225_2303
Japan Nikkei 225 Index Spot CFD
Mar 2023
2023-03-07 07:10:00 GMT+2 N225M_2303
Nikkei 225 Mini Futures CFD
Mar 2023
2023-03-10 22:59:00 GMT+2 DX_2303
U.S. Dollar Index (USDX) Futures CFD
Mar 2023
2023-03-10 22:59:00 GMT+2 DX_2303
U.S. Dollar Index (USDX) Futures CFD
Mar 2023
2023-03-15 10:30:00 GMT+2 MCA_2303
MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD
Mar 2023
2023-03-15 10:30:00 GMT+2 MCA_2303
MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD
Mar 2023
2023-03-15 23:00:00 GMT+2 ES_2303
US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD
Mar 2023
2023-03-15 23:00:00 GMT+2 M2K_2303
CME Micro Russell 2000 Index Futures CFD
Mar 2023
2023-03-15 23:00:00 GMT+2 MES_2303
US Micro E-mini S&P 500 Index Futures CFD
Mar 2023
2023-03-15 23:00:00 GMT+2 MNQ_2303
US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CFD
Mar 2023
2023-03-15 23:00:00 GMT+2 MYM_2303
US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CFD
Mar 2023
2023-03-15 23:00:00 GMT+2 NQ_2303
US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD
Mar 2023
2023-03-15 23:00:00 GMT+2 RTY_2303
CME E-mini Russell 2000 Index Futures CFD
Mar 2023
2023-03-15 23:00:00 GMT+2 YM_2303
Mini Sized Dow Jones Industrial Average Futures CFD
Mar 2023
2023-03-15 23:00:00 GMT+2 ES_2303
US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD
Mar 2023
2023-03-15 23:00:00 GMT+2 M2K_2303
CME Micro Russell 2000 Index Futures CFD
Mar 2023
2023-03-15 23:00:00 GMT+2 MES_2303
US Micro E-mini S&P 500 Index Futures CFD
Mar 2023
2023-03-15 23:00:00 GMT+2 MNQ_2303
US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CFD
Mar 2023
2023-03-15 23:00:00 GMT+2 MYM_2303
US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CFD
Mar 2023
2023-03-15 23:00:00 GMT+2 NQ_2303
US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD
Mar 2023
2023-03-15 23:00:00 GMT+2 RTY_2303
CME E-mini Russell 2000 Index Futures CFD
Mar 2023
2023-03-15 23:00:00 GMT+2 YM_2303
Mini Sized Dow Jones Industrial Average Futures CFD
Mar 2023
2023-03-16 23:00:00 GMT+2 DAX_2303
Germany DAX 30 Index Spot CFD
Mar 2023
2023-03-16 23:00:00 GMT+2 DAX_2303
Germany DAX 30 Index Spot CFD
Mar 2023
2023-03-19 23:00:00 GMT+2 CL_2304
NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD
Apr 2023
2023-03-19 23:00:00 GMT+2 CL_2304
NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD
Apr 2023
2023-03-21 22:15:00 GMT+2 VIX_2303
CBOE Volatility Index Futures CFD
Mar 2023
2023-03-21 22:15:00 GMT+2 VXM_2303
CBOE Mini Volatility Index Futures CFD
Mar 2023
2023-03-21 22:15:00 GMT+2 VIX_2303
CBOE Volatility Index Futures CFD
Mar 2023
2023-03-21 22:15:00 GMT+2 VXM_2303
CBOE Mini Volatility Index Futures CFD
Mar 2023
2023-03-28 10:30:00 GMT+2 CNA50_2303
SGX FTSE China A50 Index Futures CFD
Mar 2023
2023-03-28 10:30:00 GMT+2 HSI_2303
HKEX Hang Sheng Index Futures CFD
Mar 2023
2023-03-28 10:30:00 GMT+2 MHI_2303
HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD
Mar 2023
2023-03-28 10:30:00 GMT+2 CNA50_2303
SGX FTSE China A50 Index Futures CFD
Mar 2023
2023-03-28 10:30:00 GMT+2 HSI_2303
HKEX Hang Sheng Index Futures CFD
Mar 2023
2023-03-28 10:30:00 GMT+2 MHI_2303
HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD
Mar 2023
2023-03-29 23:00:00 GMT+2 COIL_2305
ICE Brent Crude Futures CFD
May 2023
2023-03-29 23:00:00 GMT+2 COIL_2305
ICE Brent Crude Futures CFD
May 2023
2023-03-30 00:00:00 GMT+2 GC_2304
COMEX Gold Futures CFD
Apr 2023
2023-03-30 00:00:00 GMT+2 GC_2304
COMEX Gold Futures CFD
Apr 2023
Ngày Phát Hành Mã Sản Phẩm Thời Hạn Hợp Đồng
2023-03-03 02:00:00 GMT+2 DX_2306
U.S. Dollar Index (USDX) Futures CFD
Jun 2023
2023-03-03 02:00:00 GMT+2 DX_2306
U.S. Dollar Index (USDX) Futures CFD
Jun 2023
2023-03-03 10:00:00 GMT+2 CNA50_2304
SGX FTSE China A50 Index Futures CFD
Apr 2023
2023-03-03 10:00:00 GMT+2 CNA50_2304
SGX FTSE China A50 Index Futures CFD
Apr 2023
2023-03-03 10:15:00 GMT+2 HSI_2304
HKEX Hang Sheng Index Futures CFD
Apr 2023
2023-03-03 10:15:00 GMT+2 MHI_2304
HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD
Apr 2023
2023-03-03 10:15:00 GMT+2 HSI_2304
HKEX Hang Sheng Index Futures CFD
Apr 2023
2023-03-03 10:15:00 GMT+2 MHI_2304
HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD
Apr 2023
2023-03-07 08:30:00 GMT+2 N225_2306
Japan Nikkei 225 Index Spot CFD
Jun 2023
2023-03-07 08:30:00 GMT+2 N225M_2305
Nikkei 225 Mini Futures CFD
May 2023
2023-03-07 08:30:00 GMT+2 N225_2306
Japan Nikkei 225 Index Spot CFD
Jun 2023
2023-03-07 08:30:00 GMT+2 N225M_2305
Nikkei 225 Mini Futures CFD
May 2023
2023-03-08 10:15:00 GMT+2 MCA_2304
MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD
Apr 2023
2023-03-08 10:15:00 GMT+2 MCA_2304
MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD
Apr 2023
2023-03-09 00:00:00 GMT+2 ES_2306
US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD
Jun 2023
2023-03-09 00:00:00 GMT+2 M2K_2306
CME Micro Russell 2000 Index Futures CFD
Jun 2023
2023-03-09 00:00:00 GMT+2 MES_2306
US Micro E-mini S&P 500 Index Futures CFD
Jun 2023
2023-03-09 00:00:00 GMT+2 MNQ_2306
US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CFD
Jun 2023
2023-03-09 00:00:00 GMT+2 MYM_2306
US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CFD
Jun 2023
2023-03-09 00:00:00 GMT+2 NQ_2306
US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD
Jun 2023
2023-03-09 00:00:00 GMT+2 RTY_2306
CME E-mini Russell 2000 Index Futures CFD
Jun 2023
2023-03-09 00:00:00 GMT+2 YM_2306
Mini Sized Dow Jones Industrial Average Futures CFD
Jun 2023
2023-03-09 00:00:00 GMT+2 ES_2306
US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD
Jun 2023
2023-03-09 00:00:00 GMT+2 M2K_2306
CME Micro Russell 2000 Index Futures CFD
Jun 2023
2023-03-09 00:00:00 GMT+2 MES_2306
US Micro E-mini S&P 500 Index Futures CFD
Jun 2023
2023-03-09 00:00:00 GMT+2 MNQ_2306
US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CFD
Jun 2023
2023-03-09 00:00:00 GMT+2 MYM_2306
US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CFD
Jun 2023
2023-03-09 00:00:00 GMT+2 NQ_2306
US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD
Jun 2023
2023-03-09 00:00:00 GMT+2 RTY_2306
CME E-mini Russell 2000 Index Futures CFD
Jun 2023
2023-03-09 00:00:00 GMT+2 YM_2306
Mini Sized Dow Jones Industrial Average Futures CFD
Jun 2023
2023-03-09 01:15:00 GMT+2 DAX_2306
Germany DAX 30 Index Spot CFD
Jun 2023
2023-03-09 01:15:00 GMT+2 DAX_2306
Germany DAX 30 Index Spot CFD
Jun 2023
2023-03-20 00:00:00 GMT+2 CL_2306
NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD
Jun 2023
2023-03-20 00:00:00 GMT+2 CL_2306
NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD
Jun 2023
2023-03-21 15:30:00 GMT+2 VIX_2305
CBOE Volatility Index Futures CFD
May 2023
2023-03-21 15:30:00 GMT+2 VXM_2305
CBOE Mini Volatility Index Futures CFD
May 2023
2023-03-21 15:30:00 GMT+2 VIX_2305
CBOE Volatility Index Futures CFD
May 2023
2023-03-21 15:30:00 GMT+2 VXM_2305
CBOE Mini Volatility Index Futures CFD
May 2023
2023-03-30 02:00:00 GMT+2 COIL_2307
ICE Brent Crude Futures CFD
Jul 2023
2023-03-30 02:00:00 GMT+2 COIL_2307
ICE Brent Crude Futures CFD
Jul 2023
2023-03-30 23:00:00 GMT+2 GC_2312
COMEX Gold Futures CFD
2023年12月
2023-03-30 23:00:00 GMT+2 GC_2312
COMEX Gold Futures CFD
2023年12月

4 Bước Đơn Giản Để Bắt Đầu Hành Trình Giao Dịch Của Bạn

01Đăng Ký

Nhấp vào “Đăng ký” và nhập thông tin chi tiết của bạn để đăng ký tài khoản.

02Xác Minh

Hoàn tất quá trình xác minh và tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt ngay lập tức.

03Nạp Tiền

Nạp tiền qua các cổng thanh toán nhanh chóng và an toàn của chúng tôi.

04Giao Dịch

Khởi đầu hành trình giao dịch của riêng bạn.

Tại Doo Prime, bạn có thể đầu tư vào Chứng khoán, Hợp đồng tương lai, Ngoại hối, Kim loại quý, Hàng hóa và Chỉ số Chứng khoán chỉ với một tài khoản tích hợp. Thỏa sức giao dịch với hơn 10.000 sản phẩm tài chính ngay lập tức, dễ dàng tiếp cận đến 6 thị trường lớn và nắm bắt mọi cơ hội toàn cầu.

Khách Hàng Toàn Cầu

90,000+

Sản Phẩm Giao Dịch

10,000+