Chính Sách Tuân Thủ

Điều Khoản và Điều Kiện

Các Thực Thể Được Quản Lý Bởi Doo Prime

2021-2022 Seychelles FSA License

Doo Prime Seychelles Limited

Đây là công ty TNHH có trụ sở đăng ký tại Phòng B11, Tầng 1 Khu phức hợp Providence, Providence, Mahe, Seychelles với số đăng ký 8427202-1.
Doo Prime Seychelles Limited là một đại lý chứng khoán được cấp phép, ủy quyền và quản lý trực tiếp bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA) với số quy định là SD090.

www.dooprime.sc
Doo Prime Mauritius has been granted the Mauritius FSC license

Doo Prime Mauritius Limited

Đây là công ty TNHH có trụ sở đăng ký tại Lô 15 A3, Tầng 1, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius với số đăng ký 172054.
Doo Prime Mauritius Limited là một đại lý đầu tư đã được cấp phép, ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (FSC) với mã số quy định là C119023907.

www.dooprime.mu
Doo Prime Vanuatu has been granted the Vanuatu VFSC license

Doo Prime Vanuatu Limited

Công ty TNHH có trụ sở đăng ký tại Tòa nhà Govant, Po Box 1276, Port Vila, Vanuatu với số đăng ký kinh doanh là 700238.
Doo Prime Vanuatu Limited là một đại lý tài chính được cấp phép, được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (FSC) với mã số 700238.

www.dooprime.com

Những Thực Thể Khác Của Doo Group

Các thương hiệu và pháp nhân sau đây không phải là Doo Prime, mà là các thương hiệu và pháp nhân khác trực thuộc Tập đoàn Doo Group.
Mỗi pháp nhân cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cụ thể tuân theo các yêu cầu quy định tương ứng của họ.
Vui lòng nhấp vào bất kỳ các mục sau đây để tìm hiểu thêm.

Doo Financial, an affiliate of Doo Group

Elish & Elish Inc

Đây là công ty TNHH có văn phòng đăng ký tại 5049 Edwards Ranch Road, Suite 400, Fort Worth, TX 76109, Hoa Kỳ.
Elish & Elish Inc là nhà môi giới-đại lý đã được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (US SEC) & Cơ quan Quản lý Công nghiệp Tài chính (FINRA) với số quy định lần lượt là SEC: 8-41551 và CRD: 24409.
Peter Elish Investments Securities là tên giao dịch được ủy quyền bởi Elish & Elish Inc.

www.doofinancial.com
www.elish.com
Doo Clearing, an affiliate of Doo Group

Doo Clearing Limited

是一家注册地址位于 Berkeley Suite, 35 Berkeley Square, Mayfair, London, England, W1J 5BF 的公司, 公司注册编号为10684079。
Doo Clearing Limited vừa là nhà môi giới hợp đồng tương lai và ngoại hối, vừa là nhà cung cấp thanh khoản, được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan quản lý tài chính (FCA) với số đăng ký là 833414.

www.dooclearing.co.uk
Doo Financial

Doo Financial Australia Limited

Đây là công ty có văn phòng đăng ký tại Tầng 4, 28-34 Phố O'Connell, Sydney NSW 2000, với mã số 100 139 820.
Doo Financial Australia Limited là đơn vị được cấp phép kinh doanh dịch vụ tài chính tại Úc, được quản lý bởi Ủy ban Đầu tư & Chứng khoán Úc với số quy định 222650.

www.doofinancial.com.au
Doo Group, the headquarter of Doo Prime and other affiliates

Doo Consulting Limited

Công ty sở hữu văn phòng đăng ký tại Unit A, 25/F, Toà B, Billion Centre, số 1 đường Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hồng Kông với mã số đăng ký là 2601567.
Doo Consulting Limited 是一家持牌公司服务供应商,受香港公司注册处 (Money Service Operator Licence) 授权和监管,监管编号为TC006709。

Doo Prime, an affiliate of Doo Group

Doo Holding Group

Công ty sở hữu văn phòng đăng ký tại Unit A, 25/F, Toà B, Billion Centre, số 1 đường Wang Kwong, Kowloon Bay, Hồng Kông với mã số đăng ký là 2169884.
Doo Holding Group Limited 是一家持牌货币服务运营商,受香港海关 (Trust or Company Service Provider Licence) 授权和监管,监管编号为18-06-02444。

www.dooexchange.com

Tại Doo Prime, bạn có thể đầu tư vào Chứng khoán, Hợp đồng tương lai, Ngoại hối, Kim loại quý, Hàng hóa và Chỉ số Chứng khoán chỉ với một tài khoản tích hợp. Thỏa sức giao dịch với hơn 10.000 sản phẩm tài chính ngay lập tức, dễ dàng tiếp cận đến 6 thị trường lớn và nắm bắt mọi cơ hội toàn cầu.

Khách Hàng Toàn Cầu

90,000+

Sản Phẩm Giao Dịch

10,000+