Doo Prime highly focuses on employess development and health

Phát Triển Nhân Tài Và Chăm Sóc Sức Khỏe Nhân Viên

Nhân viên là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Chúng tôi đã tích cực trau dồi nhân tài trong nhiều năm qua, cũng như chú trọng đến đời sống tinh thần của nhân viên.

Doo Prime suppots different backgrounds, countries and culture of employees

Đa Dạng Và Hòa Nhập

Hỗ trợ bình đẳng, đa văn hóa và khuyến khích nhân viên toàn cầu tích cực trao đổi và giao tiếp với nhau tại nơi làm việc.

Doo Prime provides financial education to customers and employees

Giáo Dục Tài Chính

Thúc đẩy giáo dục quản lý tài chính và mang lại các khái niệm đầu tư lành mạnh để thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của hệ thống tài chính.

Doo Prime committed to giving back to the society in order to fulfill social responsibility

Công Việc Thiện Nguyện

Chúng tôi luôn luôn cam kết cống hiến cho cộng đồng của mình, phát triển quan hệ đối tác với các tổ chức dành sự quan tâm đặc biệt để tích cực hoàn thành các trách nhiệm xã hội.

Tại Doo Prime, bạn có thể đầu tư vào Chứng khoán, Hợp đồng tương lai, Ngoại hối, Kim loại quý, Hàng hóa và Chỉ số Chứng khoán chỉ với một tài khoản tích hợp. Thỏa sức giao dịch với hơn 10.000 sản phẩm tài chính ngay lập tức, dễ dàng tiếp cận đến 6 thị trường lớn và nắm bắt mọi cơ hội toàn cầu.

Khách Hàng Toàn Cầu

90,000+

Công Cụ Giao Dịch

10,000+